fbpx

ÕPI KIRJUTAMA VEENVAID MÜÜGITEKSTE, MIS TOOVAD SULLE JÄRJEPIDEVAID MÜÜKE!

Õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Õpiväljundid 

 • Osaleja teab, mis on psühholoogiliselt mõjusa teksti kirjutamise alused
 • Osaleja oskab analüüsida sihtrühma ja kaardistab turgu
 • Osaleja tunneb copywriting`u tehnikaid ja oskab neid tekstide kirjutamises rakendada
 • Osaleja planeerib klienditeekonna eri etappidele vastavaid tekste
 • Osaleja teab, kuidas kirjutada haaravaid pealkirju võimalikult väikese ajakuluga
 • Osaleja oskab reklaamtekstides kasutada õiget sõnavara ja väljendeid
 • Osaleja oskab vältida tekstis tüüpvigu ja kirjutada nii, et mõte ka lugejale kohale jõuab

Koolituse sihtrühm

Koolitus sobib väga hästi ettevõtte juhtidele, turundus- ja müügivaldkonnas töötavatele inimestele, alustavatele ettevõtjatele ja vabakutselistele. See koolitus on kõigile, kes tahavad oma tooteid või teenuseid paremini müüa.

Õpingute alustamise tingimused:

Kuna koolitus toimub Zoomis, siis on osalemiseks vajalik arvuti ja internet.

Õppe kogumaht: 14 akad t, millest auditoorne ja praktiline töö veebis on 8 akad t ja iseseisev töö 6 akad t.

Õppe sisu:

 1. Müügiteksti eesmärgi seadmine
 2. Sihtrühma kaardistamine, kliendi profiil ja konkurentide monitooring
 3. Psühholoogiliselt mõjusa müügiteksti komponendid
 4. Müügitekstide kõige levinuvad mudelid
 5. Müügilehter ehk klienditeekonna eri etapid ja sellele vastava sisu loomine
 6. Meilikirjade, reklaamtekstide ja veebilehe tekstide kirjutamise olulised põhimõtted
 7. Tekstide testimine sihtrühma peal ja tulemuste mõõtmine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitused toimuvad interneti vahendusel Zoomis.  Arvuti paralleelne kasutamine ja märkmete tegemine annab võimaluse mõningad koolituse osad ise praktiliselt läbi teha sealjuures küsimusi küsides ning selle tulemusel õpitut paremini kinnistades.

Õppematerjalid:

Slaidid ja digitaalselt edastatav õppematerjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: osavõtt auditoorsest ja praktilisest koolitusest ja iseseisva töö õigeagne lõpetamine. Koolitusel osalejale väljastatakse tõend, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitaja Marika Juusu on töötanud turundus – ja müügivaldkonnas rohkem kui 15 aastat. Ta on käivitanud mitmeid ettevõtteid ja töötanud turundusjuhina. Ta on andnud välja ajakirja YU, mis on mõeldud noortele loometalentidele, kirjutanud sadu müügitekste nii veebilehtedele kui ka meilikirjadele. Marika on õppinud copywriting`u tehnikaid maailma parimatelt koolitajatelt, nagu Momoko Price (CXL kursus), Jacob McMillen, Nick Kolenda jpt.

Koolitaja Mirel Püss on eri laadi tekstitöid teinud rohkem kui 15 aastat. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli keeleteaduse ja -toimetamise magistrantuuri ning töötanud kolm aastat eestikeelsete ja tõlketekstide keeletoimetajana, pea poole sellest ajast oma ettevõttes Tekstitohter.

Kui Marika keskendub koolitusel peamiselt turunduslikule poolele, siis Mirel õpetab vältima tüüpvigu ja kirjutama nii, et mõte ka lugejale õigesti kohale jõuaks.

Tutvu õppekorralduse aluse ja kvaliteedi tagamisega. 

Võta ühendust!

Kirjuta või helista ja räägi, mis on Sinu unistus, soov või kiire vajadus. Kui ma ei saa või ei oska Sind kohe aidata, saan ehk soovitada kedagi teist, kes saab.

(372) 5856 6702

marika@prouaekspert.ee