fbpx

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
MTÜ Eesti Noored Talendid

2. Õppekava nimetus

e-koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmised ja oskused internetiturundusest, reklaami tegemisest Facebookis ja instagrammis, kampaania planeerimisest ja taasturundusest.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • millised on erinevate reklaamide eesmärgid ja millal neid kasutada;
 • mis on kõige olulisema internetis turundamisel
 • kuidas teha Facebookis reklaami täpsemalt ja soodsamalt;
 • mida sisaldab sotsiaalmeedia turundusplaan;
 • kuidas turundada täpsemalt nii Facebookis ja Instagramis;
 • kuidas lisada kodulehe Facebook Pixel koodi.
 • meiliturunduse olulisus

oskad:

 • planeerida turundustegevust internetis
 • valida sobivad kanalid, kus reklaami näidata;
 • planeerida reklaami eelarvet;
 • luua sihtgruppide segmente, kellele hiljem reklaame näidata;
 • planeerida ja koostada sisuturundusplaani;
 • luua reklaame Facebooki reklaamihalduris.
 • kasutada meilihaldusprogrammi

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
E-õpe – õppe eesmärgi saavutamine internetis vaadatava õppematerjali omandamiseks
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

E-õpe töö osakaal – 3 akadeemilist tundi
Praktilise töö osakaal – 2 akadeemilist tundi
Õppe kogumaht – 5 akadeemilist tundi

11. Õppe sisu

Sisuturundus. Veebilehele sisu loomine.
Google Analytics: Goal`ide ehk eesmärkide seadistamine
Miks tasub reklaamida Facebookis?
Facebookis reklaamhalduris reklaami seadistamine
Facebookis piksli lisamine
Meiliturundus ja kontaktide kogumine.
Meilihaldusprogrammi kasutamine

Õppekeskkonna kirjeldus
E-õpe toimub internetis. Osalemiseks on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu. Koolitusel osalemine ei eelda kodulehe programmeerimise alast kogemust ega teadmisi.

13. Õppematerjalide loend
Lektorite esitlusmaterjalid ja kasulikud lingid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
19.05.2019