fbpx

Olin pool aastat Pizzakioskile turunduspartner.  Koostasin Pizzakioskile turundusstrateegia, mis hõlmas: klientide segmenteerimist, sisuplaani loomist, reklaamkanalite valikut ja tulemuste mõõtmist,  kohalike kioskite turundustegevust, printreklaamide kasutamist, koostööd suunamudijatega, sotsiaalmeedia strateegiat, kampaaniad ning sponsorlust. Panime paika turunduse OKR-id ning KPI-d, mida hoida silma ees ja mille suunas edasi liikuda.

 

Kioskitele alamlehed

Kuna Pizzakiosk on frantsiisiettevõte, siis pidin arvestama kõikide partneritega. Mõistes, kui oluline on turunduses hoida häid suhteid enda olemasolevate klientidega, tegime igale kioskile eraldi Facebooki alamlehe. See andis igale kioskile võimaluse kohaliku reklaami tegemiseks ning igapäevaste kohalike sündmuste kajastamiseks.

 

 

Uuendasime kioskites plakatite paigutust

Tellisime selleks eraldi raamid, kus saaks vahetada plakateid. Panime paika printreklaami strateegia, et millistel puhkudel ja kui tihti plakteid vahetame ning millised saavad olema statsionaarsed plakatid.

Töötasime välja kohalikele kioskitele turunduspaketid, mille abil nad saavad enda müüki tõsta.

 

Pizzakioski sponsorlus

Kuna Pizzakioski jaoks on olnud läbi aastate oluline osa ka sponsorluses, siis planeerisime kuidas paremini edaspidi sponsorlust korraldada ja mis osa on sellel kohalikul kioskil. Millist väärtust sponsorlus loob Pizzakioskile ning mis on meie ootused sponsoreeritavale.

 

 

Alustasime meiliturundusega, mille kaudu saime teavitada kliente käimasolevatest kampaaniatest

Pizzakiosk on tegutsenud juba mitu aastat, tänu millele oli olemas kliendiandmebaas. Selleks, et kliendid saaksid esimesena teada käimasolevatest kampaaniatest, võtsime kasutusele meilihaldusprogrammi. 

 

 

Kolm edukat kampaaniat

Suunamudijatega koostöös “Kohtingu kampaania”

Kampaania jõudis läbi Pizzakioski enda ja suunamudijate kanalite ligi 200 000 inimeseni.

Suunamudijad tegid pitsadega pilte, mida kasutasime ka Pizzakioski sotsiaalmeedias, kutsudes üles inimesi kasutama salasõna, mille alusel saab pitsat ostes Coca-Cola kingitusena kaasa.

 

Joel Ostrati jõulupitsa 

Pizzakioski turunduses on kõige olulisem koht maitsetel. Kaasasime tippkoka Joel Ostrati – ja nii sündis Jõulupitsa kampaania. Selle kohta saab lähemalt lugeda siit: https://frantsiis.pizzakiosk.ee/ullatusega-joulupitsa-tippkokk-joel-ostratilt/

 

Proovi uusi pitsasid ja võida aastajagu pitsakrediiti

Kuna jõulupitsa oli väga menukas, otsustasime Joeliga koostööd jätkata ning aasta alguses lisandusid Pizzakioski menüüsse uued ja maitsvad pitsad: Holy Cow, Bollywood ja Chipotle. Selleks, et uute pitsade müügile hoogu kaasa anda, tegime kampaania: “Proovi uusi pitsasid ja võida aastajagu pitsakrediiti.” Üleskutse inimestele, saata meile tagasisidet fotode ja tekstide näol, sai suurepärase vastuvõtu. Igapäev saime kirju inimestelt, kes kirjutasid kuidas uute pitsade maitsed neile rõõmu pakkusid.

 

 

Uute frantsiisipartnerite leidmine

Selleks, et leida uusi frantsiispartnereid, tegin maandumislehe: https://frantsiis.pizzakiosk.ee/ , mida reklaamisime õigetele sihtrühmadele sobivates reklaamkeskkondades. 

Koostöö Pizzakioskiga oli minu jaoks väga hea kogemus. Pizzakioski meeskonnas on suurepärased inimesed, kellega läheks iga kell uuesti jahile! 

Varasemalt oli meie ettevõttes turundus mitme erineva töötaja ühine ülesanne, millega tegeleti oma põhitöö kõrvalt. Puudus suur pilt ja pikemaajalisem plaan.  Marika alustas suure plaani koostamisega ja ühtegi turundustegevust ei tehtud enne, kui suur plaan oli paigas. Põhireegliks oli mõõdetavus. 

Sõna „ei“ pole vist Marika sõnavaras. Kõik ettepanekud võeti Marika poolt vastu ja leiti alati võimalus, kuidas midagi teostada. Nelja lapse emana oskab Marika diplomaatiat, mis tuleb väga suureks kasuks.

Julgen soovitada Marika teenuseid teistele, kes vajavad turunduse korrastamist või alustamist. Marikal on väga selge ülevaade turul toimuvast ja tema suudab hoida mitu asja korraga töös.

Kurre Ehrnsten

Asutaja, Pizzakiosk